Statistický consulting

Poradenství v oblasti statistiky

Odbornící našeho poradenského týmu mají rozsáhlé praktické zkušenosti z různých branží a i solidní teoretické znalosti.

Právě na základě jejich trenérské funkce s sebou přináší důležitou orientaci na zákazníky a s tím i porozumění jejich procesů a projektů.

Statcon nabízí poradenství pod různými aspekty: Od individuální konzultace Vašich problémů, přes skupinové konzultace o struktuře Vaší společnosti, až po poradenství zaměřené na Vaše jednotlivé projekty. Naše poradenství, založené na velkém množství zkušeností, Vám umožňuje optimalizaci Vašich produktů a procesů a přispívá tak významně a trvale k úspěchu Vaší společnosti. Porozuměli jste využití a nasazení těchto systematických metod, vyžadujete a podporujete je i nadále, pak jsme i my dosáhli našeho cíle! Úspěšné zavedení a implementace systému Six-Sigma jsme již několikrát dokázali. Naši zkušení spolupracovníci za Vás rádi převezmou řízení projektu a jeho management dokonce i v České republice. Samozřejmě pracujeme i my s běžnými metodami řízení projektování. Plánování bude vždy Vámi odsouhlaseno a poté společně realizováno. Výsledky: úspěšné zavedení systému, zlepšení produktů a procesů, užitek ze synergického účinku a odhalení slabých míst. Zde opět naleznete podbody s různými kategoriemy.

Vyhodnocení dat

Consulting

Scripting

Datamining

Anketa

Plánování experimentu