Statistické plánování experimentu

Podpoříme Vás při zakládání experimentu, budeme za Vás dbát na dodržování systematiky, bez toho abychom se pevně držely jen jednoho standardního postupu. Statistika se přizpůsobí co nejlépe daným skutečnostem, Vaše kladení otázek nebude přizpůsobeno statistické metodice. Dáváme pozor na to, aby bylo vyhodnocení Vašich dat optimální.

Samozřejmě ověřujeme kvalitu naměřených hodnot, které využiváme v rámci zkušebního programu.

Vyhodnocení dat můžeme provést i my. Běžné grafiky z oblasti plánování experimentu, jako pareto diagramy, skinefekt a interakce budou samozřejmě vyhotoveny, jakož i analýza rozptylu a regresní analýza. Nakonec vypracujeme souhrnnou zprávu, kterou s Vašimi odborníky podrobně probereme.

Ke zpracování dat jsou nám k dispozici prakticky veškeré, na trhu dostupné, softwarové programy. Můžeme tedy vždy použít přesně ten program, který i Vy používáte ve firmě. Tím zaručujeme, co možná největší studijní efekt u Vašich spolupracovníků.

 

           
Máte další dotazy, my Vám rádi poradíme ! phone: +49 (0)5542 - 93300
email: vertrieb@statcon.de