SixSigma školení

Six Sigma je metoda managementu kvality a zároveň je označením pro účel kvality. V našich školeních se naučíte popis, měření, analýzu, zlepšení a kontrolu procesů a obchodních postupů se statistickými prostředky. Využijte nabytých znalostí ke snížení rozptylu a četnosti chyb v procesech, produktech a službách, a zvyšte tak podnikovou výkonnost.

Blackbelt Training

Our training deepen the skills of the participants as a successful project manager. Based on our Greenbelt training you will learn more SixSigma tools, such as from the fields Statistics, statistical experimental design (DoE) and statistical process control (SPC).
Our courses are based on short training sessions (max three days). The acquired knowledge can then be applied in practice immediately.
We also work with other leading companies in this area (DGQ, SAS Institute GmbH).

Greenbelt Training

Here we teach you the basics of the SixSigma system and the methodological expertise necessary for the phases defining, measuring and analysis of a SixSigma project.
On the basis of application-oriented examples, the participants systematically learn the basic tools of the SixSigma methodology.

We also work with other leading companies in this area (DGQ, SAS Institute GmbH).