Datamining

Datamining vyhledává příznivé vzorce v datech a aplikuje odpovídající statistické postupy. Objevení těchto vzorců a tomu odpovídající závěry mohou být nápomocni při procesech rozhodování a optimalizace. Také často velké soubory dat (vysoký počet případů a proměnné) a snaha najít nové souvislosti v danných souborech, znesnadňují sestavit vyhodnocení apriori hypotéz. Datamining procesy by se proto měly obejít bez priori hypotéz nebo by se tyto měly zjednodušit.
Typické postupy datamingu jsou cluster-analýza, tree-metoda a neuronální sítě.

S využitím dataminigu v marketingu se nechají:

  • odvodit závěry v chování zákazníků,
  • segmentovat cílové skupiny,
  • rozeznat korelace mezi produkty,
  • identifikovat nové trendy trhu,
  • zavčas zjistit ztráty zákazníků a klamné chování.

Pomůžeme Vám při všech stupních Vašeho datamining projektu, nezávisle na tom, jestli se jedná o organizaci dat, čištění dat nebo použití komplexních statistických modelů.

 

           
Máte další dotazy, my Vám rádi poradíme ! phone: +49 (0)5542 - 93300
email: vertrieb@statcon.de